www.ccbank.bg

За нас / Политика за поверителност на сайта

Този уебсайт selectam.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Вашите права

Вие имате:
Право на информация и достъп до личните Ви данни, обработвани от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД;
Право да искате извършването на коригиране и допълване на данните Ви, когато те са неточни или непълни;
Правото да поискате изтриване на личните Ви данни, при наличието на определени основания за това;
Право да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и правото да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни и автоматизирано вземане на индивидуални решения за Вас, включително профилиране;
Право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица;
Правото да откажете данните Ви да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;
Право на преносимост на личните Ви данни;
Право на писмена жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес в гр. София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2.“