www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.8669 -0.03% 0.66% 0.92% 38.49
ДФ Селект Облигации 177.4753 -0.09% 2.92% 6.83% 1.69
ДФ Селект Регионал 0.7203 0.8% 6.02% 10.76% 3.8
ДФ Селект Дивидент 1.6671 0.9% -0.13% -0.48% 3.26
Дата: 05.06.2023