www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.5561 0.08% 4.15% 4.17% 39.82
ДФ Селект Облигации 183.9033 0.23% 6.65% 6.98% 1.75
ДФ Селект Регионал 0.8177 0.27% 20.36% 21.36% 4.32
ДФ Селект Дивидент 1.6555 0.68% -0.83% -3.35% 3.25
Дата: 01.12.2023