www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.8015 -0.02% -0.79% 3.44% 40.29
ДФ Селект Облигации 189.6019 -0.33% 2.32% 9.9% 1.81
ДФ Селект Регионал 0.8765 0.25% 8.24% 22.01% 4.63
ДФ Селект Дивидент 1.7654 0.1% 4.82% 4.03% 3.46
Дата: 25.04.2024