www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 21.0384 -0.04% 0.34% 2.12% 40.75
ДФ Селект Облигации 192.8868 -0.02% 4.1% 7.7% 1.84
ДФ Селект Регионал 0.9481 -0.34% 17.08% 27.98% 5
ДФ Селект Дивидент 1.7640 -0.56% 4.74% 5.93% 3.45
Дата: 22.07.2024