www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.0573 0.03% -1.87% 0.46% 37.47
ДФ Селект Облигации 170.9055 -0.12% 1.09% 2.34% 1.64
ДФ Селект Регионал 0.7891 0.86% 17.2% 25.45% 4.06
ДФ Селект Дивидент 1.5586 -0.1% 8.78% 12.72% 3.04
Дата: 30.07.2021