www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.83180.8237 0.8155 0.07%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 30.11.2022 - 30.11.2023 )


Дата: 30.11.2023

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.