www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 178.0965177.8303 177.4753 -0.09%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 06.06.2022 - 06.06.2023 )


Дата: 05.06.2023

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.