www.ccbank.bg

Нашият екип /

Изпълнителен директор, Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Тел.: +359 2 810 26 50 
Моб.: +359 886 991 060

Е-поща:  nelly.petrova@selectam.bg