www.ccbank.bg

Контакти

Начало /

"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

адрес: 1680, гр. София, бул. “България” № 58, вх. С, ет. 7, офис 24

тел.: (+359 2) 810 26 51

моб.тел.: +359 886 469 679; +359 887 050 009

e-mail: info@selectam.bg 

работно време: от 09.00 ч. до 17.00 ч.

 

Длъжностно лице по защита на личните данни

Мирослава Манолова

адрес: 1680, гр. София, бул. “България” № 58, вх. С, ет. 7, офис 24

тел.: (+359 2) 810 26 67

е-mail: info@selectam.bg