www.ccbank.bg

Мисия, визия и ценности

Мисия, визия и ценности /

Доверието е в основата на нашата дейност. Чрез знанията, опита и традициите, които имаме не само ще запазим , но и ще увеличим доверието в нашите фондове.  Нашата цел е да изградим дългосрочни отношения с клиентите си като им предоставим възможността не само да увеличат своите спестявания и своето богатство, но и да плануват своето бъдеще.