www.ccbank.bg

Мисия, визия и ценности

Мисия, визия и ценности /

Да се превърнем в едно от водещите Управляващи дружество в България, като предоставим на клиентите си възможности да инвестират в цял свят чрез фамилията си от фондове, които управляваме.