www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.3434 -0.14% -0.47% 0.99% 37.98
ДФ Селект Облигации 171.3633 -0.07% 1.36% 2.17% 1.64
ДФ Селект Регионал 0.8571 -0.82% 27.3% 44.39% 4.41
ДФ Селект Дивидент 1.5464 -0.5% 7.93% 12.57% 3.02
Дата: 22.10.2021