www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.3640 0.23% 0.12% 1.88% 36.19
ДФ Селект Облигации 168.9700 0.03% 0.82% 2.06% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.7195 -0.07% 5.13% -10.72% 3.75
ДФ Селект Дивидент 1.3834 -0.3% 4.68% 1.1% 2.39
Дата: 15.02.2019