www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7577 -0.21% 2.16% 3.75% 36.92
ДФ Селект Облигации 168.1832 0.02% 0.35% 0.36% 1.57
ДФ Селект Регионал 0.7609 0.69% 11.18% 7.18% 3.94
ДФ Селект Дивидент 1.5550 0.56% 17.66% 12.42% 2.69
Дата: 05.12.2019