www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.1300 -0.15% 2.73% 6.12% 34.74
ДФ Селект Облигации 165.8517 -0.09% 0.15% 1.37% 1.56
ДФ Селект Регионал 0.7849 -0.65% -0.56% 3.29% 4.1
ДФ Селект Дивидент 1.3631 -0.64% -3.49% -4.02% 2.35
Дата: 20.03.2018