www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 18.9741 -0.1% 1.9% 5.04% 34.27
ДФ Селект Облигации 166.0918 0.03% 0.29% 1.84% 1.57
ДФ Селект Регионал 0.8271 0.07% 4.79% 9.16% 4.32
ДФ Селект Дивидент 1.4199 0.44% 0.53% 1.28% 2.44
Дата: 18.01.2018