www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.2099 0.3% 2.4% -0.05% 39.15
ДФ Селект Облигации 173.2843 0.07% 0.49% 2.8% 1.65
ДФ Селект Регионал 0.6957 0.06% 2.4% -14.87% 3.66
ДФ Селект Дивидент 1.7112 0.2% 2.51% 5.71% 3.35
Дата: 07.02.2023