www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7453 -0.25% -1.97% 2.28% 36.9
ДФ Селект Облигации 164.2404 0% -2.79% -2.41% 1.54
ДФ Селект Регионал 0.6013 0.43% -23.61% -17.31% 3.11
ДФ Селект Дивидент 1.3678 0.91% -12.62% -4.95% 2.41
Дата: 09.04.2020