www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.6726 0.08% 1.72% 3.87% 36.77
ДФ Селект Облигации 168.4622 -0.05% 0.52% 0.12% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7355 0.74% 7.47% 3.53% 3.81
ДФ Селект Дивидент 1.4635 -0.19% 10.74% 1.64% 2.53
Дата: 21.08.2019