www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.1728 -0.26% 0.15% 4.39% 37.7
ДФ Селект Облигации 169.6884 0.06% 0.43% 0.91% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.8490 5.28% 7.86% 21.79% 4.4
ДФ Селект Дивидент 1.5741 0.03% 0.56% 15.56% 2.72
Дата: 21.01.2020