www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.7011 0.05% 1.28% 6.24% 38.68
ДФ Селект Облигации 169.7322 -0.07% 0.4% 3.91% 1.63
ДФ Селект Регионал 0.7306 0.23% 8.51% 19.24% 3.76
ДФ Селект Дивидент 1.5491 -0.05% 8.12% 13.18% 3.03
Дата: 18.05.2021