www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7128 0.06% -3.6% -4.86% 36.79
ДФ Селект Облигации 166.4187 0.03% -2.46% -1.97% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.6396 0.38% -24.42% -14.4% 3.28
ДФ Селект Дивидент 1.6723 0.22% 3.64% 8.49% 3.28
Дата: 27.05.2022