www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.4264 0.13% -0.07% 3.46% 38.17
ДФ Селект Облигации 168.4353 0.09% -0.37% -0.94% 1.62
ДФ Селект Регионал 0.7023 1.83% 4.31% -1.18% 3.62
ДФ Селект Дивидент 1.4554 1.27% 1.58% -0.12% 2.84
Дата: 02.03.2021