www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.3221 -1.01% -0.62% -1.15% 37.93
ДФ Селект Облигации 169.7266 -0.06% -0.52% -0.18% 1.62
ДФ Селект Регионал 0.8329 0.01% -1.57% 18.75% 4.27
ДФ Селект Дивидент 1.6479 -0.21% 2.13% 13.9% 3.22
Дата: 21.01.2022