www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 18.5991 -0.08% 3.46% 4.94% 31.59
ДФ Селект Облигации 166.2198 0.14% 2.58% 3.72% 1.55
ДФ Селект Регионал 0.7785 0.54% 3.77% 14.22% 4.06
ДФ Селект Дивидент 1.4029 0.76% -0.18% 3.02% 2.41
Дата: 17.11.2017