www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.3761 -0.04% 0.19% 1.42% 36.21
ДФ Селект Облигации 168.7912 0.05% 0.71% 1.27% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7322 -0.45% 6.98% -3.82% 3.82
ДФ Селект Дивидент 1.4605 0.45% 10.51% 7.32% 2.52
Дата: 19.04.2019