www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.0158 -0.04% 2.12% 2.16% 35.54
ДФ Селект Облигации 167.2999 0.05% 1.02% 0.86% 1.57
ДФ Селект Регионал 0.6991 0.36% -11.43% -9.89% 3.65
ДФ Селект Дивидент 1.3674 -0.07% -3.19% -3.28% 2.36
Дата: 14.12.2018