www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 18.9400 0.04% 1.71% 2.61% 34.39
ДФ Селект Облигации 168.2584 0% 1.6% 2.3% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.7104 0.16% -10% -9.93% 3.71
ДФ Селект Дивидент 1.4399 0.1% 1.95% 5.75% 2.48
Дата: 21.08.2018