www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.7384 -0.24% 1.46% 4.38% 38.72
ДФ Селект Облигации 170.8374 -0.04% 1.05% 2.82% 1.64
ДФ Селект Регионал 0.8335 -0.02% 23.79% 31.03% 4.29
ДФ Селект Дивидент 1.5323 -0.09% 6.94% 11.93% 2.99
Дата: 27.09.2021