www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.9484 0.04% -0.96% 1.04% 37.27
ДФ Селект Облигации 165.7254 0% -1.92% -1.88% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.6423 -0.28% -18.4% -15.33% 3.32
ДФ Селект Дивидент 1.3990 -0.26% -10.63% -5.63% 2.73
Дата: 08.07.2020