www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.1348 0.03% -0.03% 4.12% 37.63
ДФ Селект Облигации 169.6819 0% 0.43% 0.84% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.8384 -0.44% 6.52% 18% 4.34
ДФ Селект Дивидент 1.5710 -0.08% 0.36% 15.11% 2.71
Дата: 24.01.2020