www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.9832 0.04% -0.79% 1.39% 37.34
ДФ Селект Облигации 166.4577 -0.24% -1.48% -1.33% 1.6
ДФ Селект Регионал 0.6529 -0.32% -17.05% -13.84% 3.37
ДФ Селект Дивидент 1.3998 0.08% -10.58% -7.61% 2.73
Дата: 18.09.2020