www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 18.9612 -0.04% 1.83% 2.39% 34.45
ДФ Селект Облигации 168.9485 0.27% 2.02% 1.76% 1.59
ДФ Селект Регионал 0.7269 1.11% -7.91% -8.09% 3.79
ДФ Селект Дивидент 1.3873 0.88% -1.78% -0.04% 2.39
Дата: 17.10.2018