www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.8913 0.32% -2.72% -4.18% 38.17
ДФ Селект Облигации 164.3277 0.32% -3.69% -3.54% 1.57
ДФ Селект Регионал 0.6414 -0.77% -24.2% -18.08% 3.29
ДФ Селект Дивидент 1.6015 -0.23% -0.75% 2.88% 3.14
Дата: 24.06.2022