www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7259 0.03% -2.06% 2.46% 36.86
ДФ Селект Облигации 164.0495 0.11% -2.91% -2.67% 1.54
ДФ Селект Регионал 0.5743 2.13% -27.04% -21.19% 2.97
ДФ Селект Дивидент 1.3243 1.45% -15.4% -7.62% 2.33
Дата: 03.04.2020