www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.7429 -0.12% 1.48% 4.37% 38.76
ДФ Селект Облигации 170.3752 0.09% 0.78% 3.26% 1.63
ДФ Селект Регионал 0.7796 0.35% 15.79% 20.66% 4.01
ДФ Селект Дивидент 1.5703 0.48% 9.6% 11.57% 3.07
Дата: 18.06.2021