www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7076 -0.04% -0.14% -2.87% 38.18
ДФ Селект Облигации 172.5123 -0.02% 0.04% 1.38% 1.65
ДФ Селект Регионал 0.6928 -0.03% 1.97% -14.99% 3.65
ДФ Селект Дивидент 1.7019 -0.09% 1.95% 3.68% 3.33
Дата: 27.01.2023