www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7362 -0.2% -3.48% -4.85% 38.24
ДФ Селект Облигации 171.9077 0.1% 0.76% 0.41% 1.64
ДФ Селект Регионал 0.6349 0.11% -24.97% -25.79% 3.25
ДФ Селект Дивидент 1.5731 -0.52% -2.51% 2.09% 3.08
Дата: 07.10.2022