www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.1903 0.06% 0.24% 2.38% 37.73
ДФ Селект Облигации 168.7175 0.01% -0.15% 0.45% 1.62
ДФ Селект Регионал 0.6318 0.17% -19.73% -17.56% 3.26
ДФ Селект Дивидент 1.4324 -0.12% -8.5% -7.72% 2.79
Дата: 23.11.2020