www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.7710 0.03% 2.23% 4.03% 36.95
ДФ Селект Облигации 168.6137 0.03% 0.61% 0.95% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7716 0.99% 12.74% 11.23% 4
ДФ Селект Дивидент 1.5593 -0.07% 17.99% 14.62% 2.69
Дата: 13.12.2019