www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.1211 0.22% 2.69% 5.28% 34.72
ДФ Селект Облигации 167.2422 -0.09% 0.99% 1.83% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7466 -0.12% -5.41% -4.72% 3.9
ДФ Селект Дивидент 1.4006 0.34% -0.84% 0.44% 2.41
Дата: 22.05.2018