www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.4911 -0.05% 0.78% 2.12% 36.43
ДФ Селект Облигации 168.5976 0.05% 0.6% 0.81% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7354 -0.16% 7.45% 1.21% 3.83
ДФ Селект Дивидент 1.4557 0.06% 10.15% 3.62% 2.51
Дата: 18.06.2019