www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 18.3781 0.33% 2.23% 4.92% 30.21
ДФ Селект Облигации 164.9330 -0.04% 1.78% 3.78% 1.54
ДФ Селект Регионал 0.7800 0.32% 3.97% 18.74% 4.07
ДФ Селект Дивидент 1.3629 -0.06% -3.02% 1.14% 2.35
Дата: 21.09.2017