www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.0976 0.65% 2.56% 5.88% 34.49
ДФ Селект Облигации 166.0438 -0.03% 0.26% 1.76% 1.57
ДФ Селект Регионал 0.8322 0.62% 5.44% 10.05% 4.34
ДФ Селект Дивидент 1.4193 -0.04% 0.49% 1.47% 2.44
Дата: 19.01.2018