www.ccbank.bg

Начало /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.3302 -0% -0.05% 1.26% 36.13
ДФ Селект Облигации 168.0183 -0.02% 0.25% 0.98% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.6962 0.1% 1.72% -16.25% 3.63
ДФ Селект Дивидент 1.3592 -0.32% 2.85% -4.7% 2.34
Дата: 23.01.2019