www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 18.3180 -0.02% 1.9% 4.6% 30.11
ДФ Селект Облигации 165.0022 0.13% 1.82% 3.83% 1.54
ДФ Селект Регионал 0.7775 -0.23% 3.64% 18.11% 4.06
ДФ Селект Дивидент 1.3637 -0.1% -2.97% 1.19% 2.35
Дата: 20.09.2017