www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 20.0062 -0.11% -0.67% 4.12% 37.39
ДФ Селект Облигации 171.1961 -0.03% 1.32% 2.06% 1.6
ДФ Селект Регионал 0.7762 -0.78% -1.38% 7.58% 4.02
ДФ Селект Дивидент 1.5913 -0.32% 1.65% 13.94% 2.74
Дата: 21.02.2020