www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.1143 0.01% 2.65% 5.19% 34.71
ДФ Селект Облигации 167.3601 0.01% 1.06% 1.75% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7398 -1.12% -6.27% -5.82% 3.86
ДФ Селект Дивидент 1.4007 0.04% -0.83% 0.33% 2.41
Дата: 25.05.2018