www.ccbank.bg

Статистика /

Фонд Нетна стойност на активите на дял Дневно изменение Доходност от началото на годината Доходност за последните 12 месеца Активи в млн. лева
ДФ Селект Баланс 19.0316 -0.05% 2.2% 2.24% 35.57
ДФ Селект Облигации 168.1389 -0.09% 1.53% 1.3% 1.58
ДФ Селект Регионал 0.7032 0.43% -10.91% -9.18% 3.67
ДФ Селект Дивидент 1.3934 -0.23% -1.35% 0.08% 2.4
Дата: 16.11.2018