www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.84360.8354 0.8271 0.07%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 18.01.2017 - 18.01.2018 )


Дата: 18.01.2018

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.