www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.86600.8575 0.8490 5.28%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 22.01.2019 - 22.01.2020 )


Дата: 21.01.2020

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.