www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.87780.8692 0.8606 0.27%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 16.10.2020 - 16.10.2021 )


Дата: 15.10.2021

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.