www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.84960.8412 0.8329 0.01%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 23.01.2021 - 23.01.2022 )


Дата: 21.01.2022

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.