www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 164.9028164.6564 164.3277 0.32%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 26.06.2021 - 26.06.2022 )


Дата: 24.06.2022

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.