www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 171.4353171.1791 170.8374 -0.04%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 28.09.2020 - 28.09.2021 )


Дата: 27.09.2021

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.