www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 170.9715170.7160 170.3752 0.09%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 20.06.2020 - 20.06.2021 )


Дата: 18.06.2021

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.