www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 172.5094172.2515 171.9077 0.1%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 07.10.2021 - 07.10.2022 )


Дата: 07.10.2022

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.