www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 169.0518168.7991 168.4622 -0.05%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 22.08.2018 - 22.08.2019 )


Дата: 21.08.2019

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.