www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 167.0403166.7906 166.4577 -0.24%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 20.09.2019 - 20.09.2020 )


Дата: 18.09.2020

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.