www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 170.3206170.0661 169.7266 -0.06%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 24.01.2021 - 24.01.2022 )


Дата: 21.01.2022

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.