www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 169.5398169.2864 168.9485 0.27%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 17.10.2017 - 17.10.2018 )


Дата: 17.10.2018

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.