www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 169.1877168.9348 168.5976 0.05%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 19.06.2018 - 19.06.2019 )


Дата: 18.06.2019

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.