www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 168.8473168.5949 168.2584 0%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 21.08.2017 - 21.08.2018 )


Дата: 21.08.2018

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.