www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 168.7997168.5474 168.2110 0.02%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 07.12.2018 - 07.12.2019 )


Дата: 06.12.2019

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.