www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 167.8275167.5767 167.2422 -0.09%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 22.05.2017 - 22.05.2018 )


Дата: 22.05.2018

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.