www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 170.2910170.0365 169.6971 -0.06%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 28.01.2019 - 28.01.2020 )


Дата: 28.01.2020

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.