www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 169.3080169.0549 168.7175 0.01%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 23.11.2019 - 23.11.2020 )


Дата: 23.11.2020

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.