www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 192.1973191.9101 191.5270 0.1%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 23.05.2023 - 23.05.2024 )


Дата: 22.05.2024

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.