www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.75460.7472 0.7398 -1.12%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 26.05.2017 - 26.05.2018 )


Дата: 25.05.2018

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.