www.ccbank.bg

Начало /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал 0.71010.7032 0.6962 0.1%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 24.01.2018 - 24.01.2019 )


Дата: 23.01.2019

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.