www.ccbank.bg

Стажантски програми 2019 / Резултати от Стажантска програма 2019

Успешно приключване на стажантска програма „Теорията се превръща в практика“ 2019

В края на юни 2019 г. едномесечната стажантската програма на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД приключи с успешното представяне на стажантите ни.

 „Теорията се превръща в практика“ стартира в началото на юни 2019 г., като след проявения, вече традиционно, голям интерес на множество студенти към проекта, бяха избрани четирима стажанти.

По време на програмата стажантите бяха запознати с практическите особености на професията финансов анализатор.

В тазгодишното издание на образователната ни програма младите студенти работиха заедно в една група, която се обучаваше в рамките на четири седмици. Те успяха да приложат наученото от университета на практика, работейки с действащи публични компании от България и чужбина. Също така, младежите бяха въведени в спецификата на дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България. По време на стажа студентите изготвиха индивидуални финансови анализи, които представиха пред екипа на  УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. 

След демонстрираните добри резултати по време на „Теорията се превръща в практика“, пожелаваме на стажантите успешен старт и развитие в личен и професионален план!