www.ccbank.bg

Полезно /

В случай че, не кандидатствате по конкретна свободна позиция, но желаете Вашите документи да бъдат включени в базата данни от потенциални кандидати за работа в „Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, моля изпратете  мотивационно писмо, автобиография  и актуална снимка на e-mail: info@selectam.bg или на адрес:

София 1680, район" Красно село"
бул. България № 58, блок С, ет. 7, офис № 24
тел.: (+359 2) 810 26 51
факс: (+359 2) 981 21 65