www.ccbank.bg

Кариери /

Условия на Стажантска програма 2012


Условия на Стажантска програма 2012 1.Кои сме ние?

Управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД стартира дейността си през 2003 г. Днес успешно управляваме колективни инвестиционни схеми с активи за над 10.5 мил. лева. "Селект Асет мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип КД Пеликан АД , и дялове на ДФ Селект Регионал и ДФ Селект Облигации и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа. "Селект Асет мениджмънт" ЕАД води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността, грижи се за рекламната и маркетинговата дейност на дружеството и фондовете.

още »

Резултати от Стажантска програма 2012


Изключително голям интерес към „Стажантска програма 2012“ на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

още »