www.ccbank.bg

Стажантски програми 2012 /

Резултати от Стажантска програма 2012

Изключително голям интерес към „Стажантска програма 2012“ на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД отчете изключително голям интерес към  стажантската си програма. Началото на приема по „Стажантска програма 2012“ бе обявено на организираният в Университета за национално и световно стопанство „Ден на кариерата”. Събитието, което се проведе на 5 май 2012 г. даде възможност на студентите да осъществят непосредствен контакт с представители на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Първоначално управляващото дружество предложи четири стажантски позиции, но поради огромния интерес от студенти и се цел да се даде шанс на максимално повече кандидати се взе решение да се увеличи броя на стажантските позиции на осем. В тази връзка срокът на една стажантска програма беше намален на 45 дни, вместо обявените 3 месеца. Стажът се проведе в централният офис на компанията – гр.София, бул. „България“ №58, вх.С, ет.7, офис №24.

Програма стартира на  01.06.2012 г. и приключи на 31.08.2012 г.

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД предложи следните позиции:

  1. Портфолио мениджър – 2 позиции;
  2. Финансов анализатор– 2 позиции;
  3. Оперативен счетоводител – 2 позиции;
  4. Специалист маркетинг – 2 позиции.

 

Интервю със стажанти на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД