www.ccbank.bg
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Резултати от Стажантска програма 2012

Резултати от Стажантска програма 2012 /

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

Разбрах от „Ден на кариерата в УНСС“, който се проведе през май 2012 г. в университета.

Въпрос  2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт?

Защото тя предлагаше обучение, чрез което един студент може да разбере на практика как да приложи теорията, която четири години изучава в университета. За съжаление, в България се предлагат много малко програми с такава насоченост, а когато завършиш университета, работодателите изискват от теб да имаш натрупан опит по специалността.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

Под ръководството на портфолио мениджъра разработвахме собствени финансови анализи на различни компании и финансови институции. Също така, проследявахме ежедневно как се управляват договорните фондове и как се оценяват портфейлите им. За по-малко от два месеца усвоихме и допълнихме на практика над 90% от преподаденото по време на бакалавърската степен в университета.

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

На мен най-много ми хареса динамиката, в която се работи. Постоянно изникват нови казуси, интересно е, има правила, които се следват, но не всичко е „бяло“ и „черно“ - сам трябва да прецениш какво се изисква от теб. Времето за реакция също е сравнително кратко и това те прави много по-концентриран в работата. Също така, това не е обикновена професионална сфера, в която след работното време може да спреш да мислиш за задачите си. Икономиката е всичко около нас, пазарите не спират своето движение, а информацията е най-ценното, с което може да разполагаш, когато работиш с финанси. Следователно човек постоянно трябва да се интересува от ставащото около него и да си създава мнение, а не просто да съществува.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Благодарение на стажа, осъзнах колко малко познавам истинската същност на финансовата сфера и колко много ще видя. Във финансите никога не може да кажеш, че „знаеш“ или си „видял“ всичко. Движението е постоянно, за кратки срокове се случват много събития, а ти си там и трябва да разбереш своевременно кое е същественото за теб. След осъществената програма, интересът ми към професията се повиши още повече.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Разбрах какво е да си част от професионален екип, който върши работата си с всеотдайност. Всички, с които работих, обичат истински професията си и това определено им помага. За мен, този модел е много мотивиращ .

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Ако колегите ми се интересуват от инвестиции, бих им казала, че определено няма да съжаляват, ако част от професионалния им опит се създаде именно в УД. Естествено, винаги ще има разлика в опита и впечатленията, които ще придобият от различните институции. Това, което съветвам всички колеги, е да участват в стажантски програми, свързани с професията ни, докато все още са в университета. По този начин, ще съчетаят по-рано теорията с практика и ще имат по-добри възможности за старт в кариерата