www.ccbank.bg

Резултати от Стажантска програма 2012

Резултати от Стажантска програма 2012 /

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

От щанда на дружеството по време на Дни на кариерата в УНСС през месец май.

Въпрос  2: Защо избрахте стажантската програма на САМ (Селект Асет Мениджмънт)?

Защото включваше позицията финансов анализатор – съответстваща на моята специалност в университета и търсеното от мен. Основна причина бе и реалната възможност за назначаване след успешно приключване на програмата.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

Стажът бе с учебна цел. Под ръководството на портфолио мениджъра изучавах основите финансови инструменти, моделите за тяхната оценка и различни методи от реалната работна среда. Всичко това прилагах практически върху голяма компания, листната на фондовата борса. На финала на програмата бях готов с цялостния финансов анализ, който презентирах пред изпълнителните директори на дружеството.

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

Вниманието на портфолио мениджъра, който ме обучаваше, възможността за задаване на въпроси и последващите им поучителни отговори от целия състав на дружеството, изучаването на финансовите пазари и търгуваните на тях инструменти. Но може би най-приятно бях изненадан от факта, че интересни за мен предмети от специалността, като Корпоративни финанси, Фондови пазари и Иконометрия намериха реалното си приложение.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Отзивчивостта на колегите, приятелското отношение и възможността за проявяване на инициативност и креативност в работата.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Работа с различни програми, обработка на данни и усвояване на умения, полезни във всяка област.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най-подходящи за стажуване?

Дали са най-подходящи зависи от това какво търсят стажантите. Но ако искат да се занимават с финансови анализи, борсови пазари, портфейли от ценни книжа и като цяло управление на пари – да, това е мястото за тях. И въпреки всичко екипът е от решаващо значение.