www.ccbank.bg

Стажантски програми 2012 /

Условия на Стажантска програма 2012

1.Кои сме ние?

Управляващо дружество "Селект Асет мениджмънт" ЕАД стартира дейността си през 2003 г. Днес успешно управляваме колективни инвестиционни схеми с активи за над 10.5 мил. лева. "Селект Асет мениджмънт" ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип КД Пеликан АД , и дялове на ДФ Селект Регионал и ДФ Селект Облигации и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа. "Селект Асет мениджмънт" ЕАД води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността, грижи се за рекламната и маркетинговата дейност на дружеството и фондовете.

Нашият опит, познания и традиции ни дават предимство да инвестираме на пазарите от Централна и Източна Европа, характерни с по-високата си ликвидност в сравнение с Българския пазар.

2.Какво предлагаме?

Ние предлагаме 3-месечен стаж в едно от водещите управляващи дружества в България, с опция и за постоянна заетост. Нашият екип от професионалисти ще ви въведе практически в сферата, в която оперира дружеството. Стажантските програми, за който можете да се включите при нас са:

  1. финансов анализатор
  2. портфолио мениджър
  3. оперативен счетоводител
  4. маркетинг специалист


3.Какво търсим?

Ние се интересуваме от 4 млади амбициозни хора с интерес към финансите. Идеалния кандидат е последен курс на обучение в специалности, свързани с финанси, счетоводство и маркетинг, владеещ английски език, с отлична компютърна грамотност и желание за развитие.

4.Как да кандидатстваш?

Попълни и изпрати формуляр за кандидатстване на e-mail: info@selectam.bg  или на адрес:

София 1680,
район "Красно Село",
бул. България № 58, блок С, ет. 7, офис № 24
тел.: (+359 2) 810 26 51
факс: (+359 2) 981 21 65
 
 

Брошура