www.ccbank.bg

Стажантски програми 2022 / Резултати от Стажантска програма 2022

Успешно приключване на стажантска програма „Теорията се превръща в практика“ 2022

„Теорията се превръща в практика“ стартира в началото на октомври 2022 г., като въпреки проявения, вече традиционно, голям интерес на множество студенти към проекта, поради разразилата се COVID-19 пандемия в глобален мащаб, с цел подсигуряване на максимално защитена работна среда, беше избран само един стажант.

В края на октомври 2022 г. едномесечната стажантската програма на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД приключи с успешното представяне на стажанта ни. По време на програмата той беше запознат с практическите особености на професията финансов анализатор.

В тазгодишното издание на образователната ни програма младият студент работи заедно с екипа на Дружеството, като обучението му премина в рамките на четири седмици. Той успя да приложи наученото от университета на практика, анализирайки действащи публични компании от България и чужбина. Също така, младежът беше въведен в спецификата на дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България. По време на стажа студентът изготви индивидуални финансови анализи, които представи пред екипа на  УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. 

В стажантската програма  „Теорията се превръща в практика“, организирана от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, участва следния студент:

Л. М. – Финанси, бакалавър – четвърти курс, Университет за национално и световно стопанство, София, България

След демонстрираните добри резултати по време на „Теорията се превръща в практика“, пожелаваме на стажанта успешен старт и развитие в личен и професионален план!