www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 168.6064168.3543 168.0183 -0.02%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 24.01.2018 - 24.01.2019 )


Дата: 23.01.2019

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.