www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 165.5103165.2629 164.9330 -0.04%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 22.09.2016 - 22.09.2017 )


Дата: 21.09.2017

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.