www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 166.8016166.5522 166.2198 0.14%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 19.11.2016 - 19.11.2017 )


Дата: 17.11.2017

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.