www.ccbank.bg

Фондове /Фонд (1*) Емисионна стойност(2*) Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Дневно изменение, %
ДФ Селект Облигации 169.3820169.1288 168.7912 0.05%
Архив с цени на дялове Експорт в XLS ( 22.04.2018 - 22.04.2019 )


Дата: 19.04.2019

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.