www.ccbank.bg

Визитка /

Име:

Селект Асет Мениджмънт
Седалище: България, гр.София, бул.България № 58, вх. С, ет. 7, офис 24
Телефон: +359 2 810 26 51
   

е-mail:

info@selectam.bg
website: www.selectam.bg
ЕИК: 131 157 456
Капитал:  844 500 лева
Собственик: Сила холдинг АД 100% от капитала
Надзорен орган: Комисия за финансов надзор