www.ccbank.bg

Визитка /

Васил Мишев


Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАДДимитър Банов


Председател  на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Е-поща: banov@selectam.bg  

Веселин Василев


Прокурист
Тел.: +359 2 810 26 52 
Тел.: +359 887 050 009

Е-поща: vasilev@selectam.bg  

Красимира Коджаманова, CFA


Изпълнителен директор, Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, Портфолио мениджър 
Тел.: +359 2 810 26 63 
Моб.: +359 889 070 004

Е-поща: paunina@selectam.bg

Мирослава Манолова


Ръководител звено Нормативно съответствие

тел.:+359 2 810 26 67

gsm:+359 886 469 679

Е-поща: manolova@selectam.bg

 

 

Станислава Лазарова


Главен счетоводител   
Е-поща: lazarova@selectam.bg

Теодор Тодоров


Експерт, Звено Управление на риска  
Е-поща: todorov@selectam.bg  

Боряна Савова


Финансов анализатор, Звено Управление на портфейли и КИС 
Е-поща: savova@selectam.bg