www.ccbank.bg

Визитка /

    •  Дяловете на ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“ и ДФ "Селект Дивидент" ще се предлагат в клоновата мрежа на Централна Кооперативна Банка АД. Подробно описание за местата,  където може да бъдат подавани поръчки за покупка и/или продажба на дялове от ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“ и ДФ "Селект Дивидент"  може да намерите тук.

    •  Институционалните инвеститори могат да подават поръчки за покупка и/или продажба на дялове на ДФ „Селект Регионал“, ДФ „Селект Облигации“ и ДФ "Селект Дивидент"  директно в централния офис на УД “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.

    •  Поръчки за покупка и/или продажба на дялове на ДФ „Селект Баланс“  се приемат в централния офис на УД “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.

     

Централен офис УД “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД:

гр. София 1680,

общ. „Красно село”, бул. “България” № 58, вход С,ет. 7,офис 24,

тел.: (+359 2) 810 26 51

моб.тел.: +359 886 469 679; +359 887 050 009; +359 0886 991 060

работно време: от 09.00 ч. до 17.00 ч.