www.ccbank.bg

Стажантски програми 2015 / Резултати от Стажантска програма 2015

Успешно приключване на стажантска програма „Теорията се превръща в практика“ 2015

В края на юли 2015 г. едномесечната стажантската програма на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД приключи с успешното представяне на стажантите ни.

 „Теорията се превръща в практика“ стартира през юни 2015 г., като след проявения, вече традиционно, голям интерес на множество студенти към проекта, бяха избрани трима стажанти.

По време на програмата стажантите бяха запознати с практическите особености на професията финансов анализатор.

В тазгодишното издание на образователната ни програма младите студенти работиха заедно в една група, която се обучаваше в рамките на четири седмици. Те успяха да приложат наученото от университета на практика, работейки с действащи публични компании от България и чужбина. Също така, младежите бяха въведени в спецификата на дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България. По време на стажа студентите изготвиха индивидуални финансови анализи, които представиха пред екипа на  УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

В стажантската програма  „Теорията се превръща в практика“, организирана от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, участваха следните студенти :

Н. Б. – Финансов контрол и финансово право, магистър - втори курс, Университет за национално и световно стопанство, София

Д. П. – Международни икономически отношения, профил Финанси, бакалавър, Университет за национално и световно стопанство, София

М. И. – Финанси, бакалавър - четвърти курс, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

След демонстрираните добри резултати по време на „Теорията се превръща в практика“, пожелаваме на стажантите успешен старт и развитие в личен и професионален план!

 

Интервю със стажанти на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД