www.ccbank.bg

Резултати от Стажантска програма 2015

Резултати от Стажантска програма 2015 / Д. П.

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

За стажантската програма разбрах от www.jobs.bg

Въпрос 2: Защо избрахте стажантската програма на "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД?

Стажантската програма на "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД ме заинтригува след като погледнах в техния сайта за предишни стажантски програми. Отзивите бяха добри и прецених, че стажът ще ми бъде от полза за професионалното ми развитие.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

В началото на програмата се запознах по-подробно с фондовата индустрия в България и правех анализ на индустрията и нейните тенденции и перспективи. В средата на програмата извършвах анализ на банковия сектор в САЩ и България с оглед на очакваното нормализиране на паричната политика в САЩ. През по-голямата част от стажа извършвах оценка на публични компании, както български, така и чуждестранни.

Въпрос 4: Какво най-много Ви хареса от програмата?

Програмата е изцяло практически насочена и цели да развие и надгради уменията и познанията на участниците в нея. Провокира се и се насърчава индивидуалното мислене като финансов анализатор. Менторите бяха винаги отзивчиви и готови да помогнат ако имаш въпрос и често те питат какво мислиш ти по даден въпрос.

Въпрос 5: Кое Ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Най-впечатлен бях от отношението към това да проявиш различно мислене. В програмата ясно бе очертано, че няма правилно и грешно мислене или извод. Стига да има логика и да можеш да аргументираш своето мнение и виждане по даден въпрос, как си стигнал до този извод и защо, то ще последва дискусия и не се поставят личните позиции и виждания в някакви рамки.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Разбира се в програмата се запознах с индустрията и в бъдеще как да избера договорен фонд за моите спестявания.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Управляващите дружества са най-подходящи за млад човек търсещ кариерно развитие и да придобие нови и да приложи стари познания. Тези компании се състоят от екип професионалисти, на които е поверено управлението на спестявания на клиенти и определено от тях може да се научи много. След преминатия стаж и след като е направил няколко анализа на компании и индустрии, стажантът определено се чувства удовлетворен от себе си и от това, което заедно с екипа на управляващото дружество е успял да направи.