www.ccbank.bg

Резултати от Стажантска програма 2015

Резултати от Стажантска програма 2015 / М. И.

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

Съвсем случайно,  от сайт за търсене на работа.

Въпрос 2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД?

От самото начало на следването ми в университета имах желание да се развивам професионално в сферата на инвестициите, затова за мен беше невероятна възможност да видя как се процедира в практиката.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

По време на стажа се запознах с нормативната база, уреждаща дейността на Управляващите дружества и договорните фондове в България, прилагане на модели за оценка на публични компании и следене на финансовите пазари.

Въпрос 4: Какво най-много Ви хареса от програмата?

Желанието на екипа да ни даде практически знания и опит, както и търпението, с което ни обясняваха и отговаряха на въпросите ни.

Въпрос 5: Кое Ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Желанието на мениджърите да не остане нищо неясно на нито един от нас, дори ако трябва да повтарят нещо повече от веднъж.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Да, че Договорните фондове могат да бъдат добра алтернатива за инвестиране.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Ако стажантите имат интереси във финансовата сфера, по мое мнение Управляващите дружества са подходящи за провеждане на стаж. Научават се нови неща, различни от обучението в университета. Биха могли да разберат дали желаят в бъдеще да работят в тази сфера.