www.ccbank.bg

Нашият екип /

Финансов анализатор, Звено Управление на риска 
Е-поща: savova@selectam.bg