www.ccbank.bg

Нашият екип /

Финансов анализатор, Звено Управление на риска
Тел.: +359 2 810 26 58 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: savova@selectam.bg