www.ccbank.bg

Нашият екип /

Финансов анализатор, Звено Управление на портфейли и КИС
Тел.: +359 2 810 26 55  
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: karasanov@selectam.bg