www.ccbank.bg

Визитка /

Георги Бисерински

Изпълнителен директор, Зам. председател  на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД 
Тел.: +359 2 810 26 50 
Факс: +359 2 981 21 65 
Е-поща: biserinski@selectam.bg

Димитър Банов

Е-поща: banov@selectam.bg  
Председател  на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Нели Петрова

Е-поща:  petrova@selectam.bg     
Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Георги Николов

Е-поща:  nikolov@selectam.bg    
Член на СД,  УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Веселин Василев

Прокурист
Тел.: +359 2 810 26 52 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: vasilev@selectam.bg  

Красимира Паунина, CFA

Портфолио мениджър и Ръководител звено Управление на портфейли и КИС
Тел.: +359 2 810 26 63 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: paunina@selectam.bg

Мирослава Манолова

Ръководител звено Нормативно съответствие
Тел.: +359 2 810 26 67 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: manolova@selectam.bg

Станислава Лазарова

Главен счетоводител
Тел.: +359 2 810 26 68 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: lazarova@selectam.bg

Павлин Петров

Риск мениджър и Ръководител звено Управление на риска
Тел.: +359 2 810 26 70 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: petrov@selectam.bg