www.ccbank.bg

Визитка /

Васил Мишев

Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАДДимитър Банов

Председател  на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Е-поща: banov@selectam.bg  

Нели Петрова

Изпълнителен директор, Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Тел.: +359 2 810 26 50 
Моб.: +359 886 991 060

Е-поща:  nelly.petrova@selectam.bg 

Веселин Василев

Прокурист
Тел.: +359 2 810 26 52 
Тел.: +359 887 050 009

Е-поща: vasilev@selectam.bg  

Красимира Паунина, CFA

Изпълнителен директор, Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, Портфолио мениджър 
Тел.: +359 2 810 26 63 
Моб.: +359 889 070 004

Е-поща: paunina@selectam.bg

Мирослава Манолова

Ръководител звено Нормативно съответствие
Е-поща: manolova@selectam.bg

Станислава Лазарова

Главен счетоводител   
Е-поща: lazarova@selectam.bg

Теодор Тодоров

Експерт, Звено Управление на риска  
Е-поща: todorov@selectam.bg  

Боряна Савова

Финансов анализатор, Звено Управление на риска 
Е-поща: savova@selectam.bg