www.ccbank.bg

Визитка /

Георги Бисерински

Зам. председател  на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Тел.: +359 2 810 26 50 
Факс: +359 2 981 21 65 
Е-поща: biserinski@selectam.bg

Димитър Банов

Председател  на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Е-поща: banov@selectam.bg  

Нели Петрова

Изпълнителен директор, Член на СД, УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Е-поща:  nelly.petrova@selectam.bg 

Веселин Василев

Прокурист
Тел.: +359 2 810 26 52 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: vasilev@selectam.bg  

Красимира Паунина, CFA

Портфолио мениджър и Ръководител звено Управление на портфейли и КИС
Тел.: +359 2 810 26 63 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: paunina@selectam.bg

Мирослава Манолова

Ръководител звено Нормативно съответствие
Тел.: +359 2 810 26 67 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: manolova@selectam.bg

Станислава Лазарова

Главен счетоводител
Тел.: +359 2 810 26 68 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: lazarova@selectam.bg

Васил Карасанов

Финансов анализатор, Звено Управление на портфейли и КИС
Тел.: +359 2 810 26 55  
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: karasanov@selectam.bg  

Боряна Савова

Финансов анализатор, Звено Управление на риска
Тел.: +359 2 810 26 58 
Факс: +359 2 981 21 65
Е-поща: savova@selectam.bg