www.ccbank.bg

Стажантски програми 2016 / Резултати от Стажантска програма 2016

Успешно приключване на стажантска програма „Теорията се превръща в практика“ 2016

В началото на август 2016 г. едномесечната стажантската програма на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД приключи с успешното представяне на стажантите ни.

 „Теорията се превръща в практика“ стартира през юли 2016 г., като след проявения, вече традиционно, голям интерес на множество студенти към проекта, бяха избрани трима стажанти.

По време на програмата стажантите бяха запознати с практическите особености на професията финансов анализатор.

В тазгодишното издание на образователната ни програма младите студенти работиха заедно в една група, която се обучаваше в рамките на четири седмици. Те успяха да приложат наученото от университета на практика, работейки с действащи публични компании от България и чужбина. Също така, младежите бяха въведени в спецификата на дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България. По време на стажа студентите изготвиха индивидуални финансови анализи, които представиха пред екипа на  УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. В края на програмата стажантите бяха запознати с базовото използване на професионалната платформа Bloomberg Professional® (Bloomberg Terminal).

В стажантската програма  „Теорията се превръща в практика“, организирана от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, участваха следните студенти:

А. Г. – Финанси, магистър - втори курс, Университет за национално и световно стопанство, София

Р. Г. – Финанси, бакалавър, Университет за национално и световно стопанство, София

Ф. М. – Финанси, бакалавър - трети курс, Университет за национално и световно стопанство, София

След демонстрираните добри резултати по време на „Теорията се превръща в практика“, пожелаваме на стажантите успешен старт и развитие в личен и професионален план!