www.ccbank.bg
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Резултати от Стажантска програма 2016

Резултати от Стажантска програма 2016 /

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

За стажа разбрах от публикувана обява на Селект Асет Мениджмънт в Jobs.bg.

Въпрос 2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт?

Избрах тази стажантска програма, защото ми хареса практическата насоченост, която предлага програмата, както и възможността за работа и обучение във финансовата област.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

По време на стажа имахме възможността да се запознаем по-отблизо с дейността на управляващите дружества като цяло, както и с взаимните фондове и по-специално с фондовете на Селект Асет Мениджмънт. Основната ни задача беше анализиране на публични компании на база на научени по време на стажа методи за оценка и изготвяне на препоръка за това дали да се инвестира в съответната компания. 

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

Най-много ми хареса възможността на приложа наученото в университета на практика, както и да доразвия и надградя знанията си по време на стажантската програма. Също така останах много доволна от насоките за работа, които ни даваше нашият ментор и не на последно място: насоки към различни източници на информация, необходими на всеки един финансов анализатор при изготвянето на неговите оценки и анализи.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Най-голямо впечатление ми направи желанието на целия екип на Селект Асет Мениджмънт да ни предадат своите знания в този кратък период от един месец и също така тяхното усърдие и удовлетвореност от работата, която извършват. Много добро впечатление ми направи и подаръка, който получихме от екипа – посещение в Bloomberg TV Bulgaria и възможността да разгледаме как се работи с Bloomberg терминала, който позволява да се следи пазара в цял свят в реално време и да се извлича необходимата финансова информация за изготвянето на един анализ.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Смятам, че в днешно време е много важно човек да знае какво може да направи със своите спестявания и как да извлече най-голяма доходност от паричните средства, с които разполага, независимо от това с какво се занимава. Затова вярвам, че досегът ми с едно управляващо дружество като Селект Асет Мениджмънт определено ще ми бъде много полезно в бъдеще.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Бих ги посъветвала да не се колебаят, защото тези компании и по-специално Селект Асет Мениджмънт дават една наистина много добра основа и възможност за развитие в професията финансов анализатор.