www.ccbank.bg

Резултати от Стажантска програма 2016

Резултати от Стажантска програма 2016 /

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

За стажантската програма разбрах от www.jobs.bg.

Въпрос 2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт?

Търсих стаж в областта на финансовите анализи, а програмата на Селект Асет Мениджмънт е една от малкото, които предлагат реално обучение.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

Основно се занимавахме с изучаване и прилагане на модели за оценка на публични компании. В допълнение на това се запознахме с нормативната уредба за дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България, публичнното предлагане на ценни книжи, а също  и следяхме определени фондови борси.

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

Изготвянето на финансовите анализи беше проследено от нашите наставници и всеки възникнал въпрос беше подробно разяснен. Изключително полезно беше това, че ни предоставиха информация за източниците на неоходимите за анализа данни.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Ентусиазмът на нашите наставници, както и гостоприемството на целия екип. 

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Смятам, че всяко ново знание е стъпка в посока към самоусъвършенстването на личността.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Според мен подобен тип дружества са най-подходящи за стажуване от гледна точка на знанията и информационното обогатяване, тъй като едно УД покрива повече от една от формите на инвестиране и изисква изучаването на даден бизнес в различни аспекти и от различни гледни точки.