www.ccbank.bg

Резултати от Студентски практики 2016/2017

Резултати от Студентски практики 2016/2017 / М. И.

Въпрос 1: Откъде разбрахте за стажантската програма?

От сайта за студентски практики на МОН.

Въпрос 2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт?

Защото тя беше една от малкото програми, която отговаряше на позицията"Финансов анализатор" и с радост кандидатствах в Селект Асет Мениджмънт.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

Нашите ментори ни даваха най-разнообразни задачи, като запознаване с дейността на УД и неговите Договорни Фондове, анализ и пазарен коментар на БФБ-София, финансови анализи и оценки на публични компании и изготвяне на препоръки за покупко-продажба.

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

Най-много ми харесаха задачите, които ни поставяха нашите ментори. За мен те не бяха просто интересни, а предизвикателство за умението ми да мисля, да смятам бързо, да съпоставям и анализирам информация за акции, коефициенти и др.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Най-голямо впечатление ми направиха менторите, които ни даваха постоянни насоки в работата. Те са изключителни професионалисти и с голямо желание и отзивчивост отговаряха на всички наши въпроси.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно, независимо дали ще се занимавате с финанси?

За мен организацията и източниците на информация бяха пример за мен. Това ми помогна да се ориентирам за спецификите на работата и за най-важното в ежедневната заетост на анализатора, както и задължителната дисциплина, последователност и упоритост, които са задължителни за успех и развитие в кариерата.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Наясно съм, че теоретичната подготовка и отличната мотивация не са достатъчни за успех на финансовите пазари, а от първостепенно значение според мен е практическата работа на тези пазари. Затова смятам, че стажантската програма ми даде точно тази възможност- да съм част от ежедневието на "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, да видя и да се науча как се анализират и оценяват компании.