www.ccbank.bg

Стажантски програми 2013 / Успешно приключване на стажантска програма „Теорията се превръща в практика“ 2013

През изминалата седмица двумесечната стажантската програма на „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД приключи с успешното представяне на стажантите ни.

„Теорията се превръща в практика“ стартира през юли 2013 г., като след проявения огромен интерес на множество студенти към проекта, бяха избрани шест стажанти.

По време на програмата стажантите бяха запознати с практическите особености на професията финансов анализатор.

Младите студенти бяха разделени на две групи, като всяка от тях се обучаваше в рамките на четири седмици. Те успяха да приложат наученото от университета на практика, работейки с действащи публични компании от България и чужбина. Също така, младежите бяха въведени в спецификата на дейността на управляващите дружества и договорните фондове в България. По време на стажа студентите изготвиха индивидуални финансови анализи, които представиха пред екипа на  УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

В стажантската програма  „Теорията се превръща в практика“, организирана от УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, участваха следните студенти :

Р. Р. – Финанси, четвърти курс, Университет за национално и световно стопанство, София

И. П. – Финанси, четвърти курс, Университет за национално и световно стопанство, София

Н. Й. – Финанси, счетоводство и контрол, втори курс, Университет за национално и световно стопанство, София

О. К. – Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, четвърти курс, Университет за национално и световно стопанство, София

С. К. – Макроикономика, трети курс, Университет за национално и световно стопанство, София

С. Л. – Investment & Financial Risk Management, втори курс, Cass Business School-City University, Лондон

Стажантската програма приключи с посещение в Българската фондова борса. Стажантите присъстваха на лекция за историята и развитието на БФБ и капиталовия пазар в България, проведена от Румен Соколов, управител на Сервиз Финансови пазари („Българска фондова борса“ АД – София). Младежите получиха и възможността да видят как реално се извършва търговията на фондовия пазар в страната.

След демонстрираните добри резултати по време на „Теорията се превръща в практика“, пожелаваме на стажантите успешен старт и развитие в личен и професионален план!

Интервю със стажанти на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД