www.ccbank.bg

Резултати от Стажантска програма 2013

Резултати от Стажантска програма 2013 / И. П.

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

От интернет страницата на дружеството.

Въпрос  2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт?

Избрах стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт, защото желаех да се запозная по-обстойно със спецификата на дейността на управляващите дружества.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

По време на стажа, под ръководството на портфолио мениджъра и експерта по управление на риска на дружеството, научих основните модели за оценка на капиталовите активи, условията и регулациите, специфични за управляващите дружества и договорните фондове, и приложих тези нови знания в конкретен анализ на компания.

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

Най-много ми хареса факта, че служителите на дружеството имаха голямо желание и ентусиазъм да предадат своите знания и умения на стажантите.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма?

Най-голямо впечатление ми направи, че дружеството е изградило ефективен екип от млади специалисти.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

От гледна точка на индивидуален спестител, всеки трябва да взема като алтернатива и инвестициите в договорни фондове, т.е. те се управляват от специалисти и предоставя възможности за инвестиции в богат портфейл от ценни книжа, който един индивидуален инвеститор не би имал възможността да постигне.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Бих препоръчал на всеки студент в сферата на финансите да избере подобен стаж, защото така би имал възможност да подобри своите знания в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси, както и да придобие безценен практически опит.