www.ccbank.bg

Резултати от Стажантска програма 2013

Резултати от Стажантска програма 2013 / С. К.

Въпрос 1: От къде разбрахте за стажантската програма?

Разбрах за стажантската програма по време на Дни на кариерата в УНСС.

Въпрос  2: Защо избрахте стажантската програма на Селект Асет Мениджмънт?

Избрах тази програма, защото предлагаше обучение в област, която представлява интерес за мен. Хареса ми и отношението на дружеството към студентите, които проявяваха интерес към стажантската програма.

Въпрос 3: С какво се занимавахте по време на програмата?

Запознах се с дейността на Управляващите дружества и договорните фондове в България. Разбрах някои нови модели за оценка на финансови активи и ги приложих на практика заедно с моделите, които вече знаех. Стажът приключи с оценка на компания, която презентирах пред изпълнителните директори на Селект Асет Мениджмънт.

Въпрос 4: Какво най-много ви хареса от програмата?

Най-много ми хареса това, че наистина получих обучение по време на програмата. Разбрах как практически работят нещата, които учим в университета.

Въпрос 5: Кое ви направи най-голямо впечатление в стажантската програма? 

Силно впечатление ми направи това, че целият екип на Селект държеше да получим едно добро обучение в рамките на стажантската програма. Стажът протече така, че да има полза за нас, а не ние да сме полезни на дружеството.

Въпрос 6: Научихте ли нещо, което ще Ви бъде полезно независимо дали ще се занимавате с финанси?

Да. Договорните фондове могат да бъдат добра алтернатива за инвестиране.

Въпрос 7: Какво бихте казали на Вашите колеги, които се колебаят дали финансовите компании като Управляващите дружества са най- подходящи за стажуване?

Ако стажантската програма е добра и стажантите имат интереси във финансовата сфера, Управляващите дружества са подходящи за стажуване. Голяма част от наученото в университета се прилага на практика, като се научават и нови неща. В същото време стажантите могат да се ориентират дали биха работили това в бъдеще.