www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани Правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове

Уведомяваме Ви, че на 25.05.2021 г. на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД,  действащо от името и за сметка на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент", е издадено одобрение на промени в Правилата на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент". 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Правила на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Правила, съответно за всеки един Фонд.