www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ "Селект Дивидент"

Уведомяваме Ви, че УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД е представило на 23.12.2022 г. на Комисията за финансов надзор актуализиран Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Дивидент".

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуален Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен Фонд "Селект Дивидент" на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Проспект и Основен информационен документ.