www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове

Уведомяваме Ви, че на 24.02.2023 г. на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД,  действащо от името и за сметка на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент" е издадено одобрение на промени в Правила и Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент". 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Правила и Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Правила, съответно за всеки един Фонд.