www.ccbank.bg

Актуални

Актуални / Актуализирани правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове

Уведомяваме Ви, че на 27.01.2023 г. на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД,  действащо от името и за сметка на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент", е издадено одобрение на промени в Правила за оценка и управление на риска и Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен Фонд "Селект Регионал",  Договорен Фонд "Селект Облигации", Договорен Фонд "Селект Баланс" и Договорен Фонд "Селект Дивидент". 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с актуалните Правила за оценка и управление на риска и Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорните фондове на интернет страницата на управляващото дружество в раздел Правила, съответно за всеки един Фонд.