www.ccbank.bg

Преса /

 

"КД Пеликан" спечели 15% за дебютния си месец и половина

 

 
"КД Пеликан" започна работа в края на август 2004 година, като публичното предлагане на акциите му стартира на 17 декември. Управляващото дружество "КД Инвестмънтс" е 100% собственост на словенската КД Груп, която развива дейност и в страните от бивша Югославия (без Македония) и в Румъния. Портфейлът на КД Пеликан към началото на февруари включва акции от 8 дружества, 7 от които се търгуват на българската фондова борса. Процентът на акциите през последните 2 месеца варира между 20 и 45% от активите на дружеството, като в момента е около 25 процента.
 
Компанията засега има подчертан интерес към бившите приватизационни фондове. Около 7% от активите са вложени в акции на "Индустриален холдинг България", а между 4 и 5% - на "Синергон холдинг", "Доверие обединен холдинг" и "Албена". Останалите акции в портфейла на "КД Пеликан" са от "Албена инвест холдинг", "Булгартабак холдинг", "София-БТ" и "Българска фондова борса-София". Ръстът в цените на холдингите през последните месеци доведе и до бързо покачване на нетната стойност на една акция от инвестиционното дружество. При номинал от 10 лева за бройка, към началото на февруари акциите на "КД Пеликан" струват около 14.80 лева, или покачване от 48% за 5 месеца. Това на годишна база означава доходност от над 100%, което е рекорд за пазара.

Публичното предлагане на акциите на "КД Пеликан" започна на 17 декември от 12.84 лева. От информация от сайта на фондовата борса може да се пресметне, че за месец и половина цената на книжата се е покачила с 15%, което на годишна база е равно на 205.9 процента доходност. Разбира се периода, от който започна дейността на дружеството е много кратък, за да се правят оценки за бъдещата доходност която може да се получи от инвестиция в него, така че трябва да се изчака да мине по-голям период.

Според устава на дружеството, то може да инвестира до 50% от активите си в ценни книжа, които се търгуват на регулиран пазар. Отделно до 10% могат да се вложат в акции на непублични компании, каквато е фондовата борса. В момента КД Пеликан притежава над 1% от капитала на "БФБ София" АД. Мениджмънта на дружеството смята да се придържа близо до максималната възможност за инвестиции в акции, която му дават устава и проспекта. Делът обаче може да спада до 15-25% в случай на масирано вливане на капитали в компанията, каза Владислав Панев, портфолио мениджър на дружеството, който е и бивш служител на "Дневник". За първите един месец и половина от началото на публичното предлагане нетните активи на дружеството са се увеличили от 631 хил. лева на 1.667 млн. лева или със 164 процента.
Стратегията на дружеството предвижда и занапред основна част от инвестициите в акции да са насочени към бившите приватизационни фондове и туризма. Също така още до месец се очаква "КД Пеликан" да се включи в подписка по увеличение на капитала на публично дружество.

Компанията разчита на инвеститори както от чужбина, така и от България. Засега основната част от акционерите са словенски граждани, като в края на януари на сайта на борсата излезе съобщение, че Борут Антон Кухар е придобил над 40% от капитала като физическо лице. По този начин делът на учредителят "КД Груп" е спаднал под 50% от акциите.

Dnevnik Newspaper,
21.02.2005