www.ccbank.bg

Преса /

Само акциите на глобално конкурентните компании ще поскъпват трайно

 

 
Матиаш Гантар, главен изпълителен директор на КД Груп, пред „Капитал“
 
Матиаш Гантар е изпълнителен директор на основаната през 1994 г. словенска компания за управление на активи „КД Груп“. Тя управлява активи за над 857 млн. евро. Днес „КД груп“, управлява шест взаимни фонда в Словения и притежава управляващи дружества в Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Словакия и Люксембург. В България компанията е представена от „КД инвестмънтс“ ЕАД, който управлява инвестиционно дружество КД „Пеликан“ АД.

 

С какво финансовите пазари в балканския регион са интересни за „КД груп“?

- Ние принадлежим към този регион. Това ни дава предимства спрямо всички други играчи в този бизнес. Някои неща ни стават ясни по-бързо и по-добре, отколкото на французите или американците.

Кои са специфичните за финансовите пазари в региона фактори, които определят развитието им?

- Регионалните пазари са по-малко развити в сравнение със Западна Европа, но всеки се стреми да се изравни със Запада във всяко едно отношение - стандарт на живот, капиталови пазари и.т.н. Смятам, че най-важното за страните от региона е, че са нововъзникващи пазари. Техните икономики растат, благодарение на което и нашият бизнес расте. На Запад гражданите масово прехвърлят спестяванията си от банките във взаимните фондове. Затова ние трябва да сме на бойното поле, да сме нащрек за всякакви възможности и да носим радост на нашите инвеститори, да им носим доходност.

Бихте ли коментирали движението на българския капиталов пазар през последната година?

- Икономиката на страната расте бързо. Това е нововъзникващ пазар, който се представя все по-добре от година на година. Ситуацията наподобява тази в Словения. Ние сме с няколко години пред България. В днешно време някои компании в Словения са възприели европейски стандарти и са конкурентоспособни, а други - не. В България ще протече същият процес. Пазарът следва същия път. Днес вече сте международно признат пазар, а знаете, че продукти като взаимни фондове, от които акции и дялове се продават на широк кръг потребители, са строго регулирани. Има правила къде може и къде не може да инвестира един взаимен фонд. Регулаторните органи позволяват да се инвестира само на пазари, които вярват, че отговарят на високи стандарти и критерии за сигурност за инвеститорите.

Може ли да се направи паралел между българския и словенския капиталов пазар?

- В Словения първо имаше еуфория, после растежът спря, започна лек спад и се запитахме
какво ще става оттук нататък? На много пазари (това се отнася особено за България) има проблем с ликвидността, защото много местни компании ще бъдат погълнати от чужди или местни корпорации и по всяка вероятност ще бъде направен опит за отписване на част от компаниите от фондовата борса. Така че това може да доведе до някакъв застой. Но има и още нещо. Страните
от региона са малки във всяко едно отношение. Затова смятам, че вероятно ще започне процес
на обединяване на някои пазари и че това ще доведе до подобряване на капиталовите пазари.
Смятам още, че ще се появи пазар, базиран на интернет, нещо като NASDAQ.

Какви са проблемите на финансовите пазари в региона?

- Няма някакви особени проблеми. Законодателството е адекватно. Някои компании са твърде плахи, а в други правата на миноритарните акционери не се спазват достатъчно. Но това не е нещо кой знае какво. Тези проблеми ги има в целия регион, а също на някои места в Западна Европа, особено в Италия.

Какъв ще е ефектът от присъединяването на България към Европейския съюз върху капиталовия пазар?

- Много компании ще фалират, защото не са достатъчно конкурентоспособни. Всяка компания ще трябва да стане международна. Трудно е да си местна компания, когато трябва да се бориш с глобалната конкуренция. Местни компании са само местните ресторанти. Всички останали са международни . Дори и цветарницата в днешно време е глобален бизнес. Всяка страна, която се присъедини към ЕС, трябва да приеме законодателство в съответствие с европейските директиви. В Словения прилагането на това законодателство и всичките административни процедури отнемат много време. Трудно ми е да кажа за България. От моята гледна точка на предприемач всичко е много бавно. Но трябва да ви кажа, че когато започна дейността на фондовете ни в Люксембург, процедурата пак отне цяла година, също като в България. Регулаторните органи пак изискваха един куп документи. Бюрокрацията е еднаква навсякъде по света.

Допускате ли възможността едно отлагане на членството на България и Румъния в ЕС да се отрази неблагоприятно на инвестициите в тези две страни?

- Не. Отлагането е възможно, но това е друг въпрос. Смятам, че няма защо да се бърза. Щях да съм щастлив, ако Словения не се беше присъединила миналата година, а това й предстоеше
през 2007 г. Стандартът на живот се подобрява от година на година, което е и целта на присъединяването към ЕС. Същото е и с компаниите. Но смятам, че ще е добре да имате достатъчно време да се подготвите и да достигнете европейските стандарти. Много компании ще фалират. Много европейски компании днес отиват в Румъния и по-малко в България, защото
работната ръка е по-евтина, но е само въпрос на време компаниите да се преместят от Румъния в Китай. Така че страните от региона сега се радват на чуждестранни инвестиции, откриват се нови работни места, но трябва отсега да помислят какво ще правят, когато тези капитали се преместят
в Китай. Затова смятам, че всяка икономика трябва да има предприемачи, които да развиват компании, способни да се конкурират глобално.

„КД груп“ оперира в много страни. Кой пазар е най-интересен за вас?

- Всеки пазар е интересен от някаква гледна точка и всеки пазар е различен от някаква гледна точка, но в крайна сметка всички пазари са еднакви. На никой пазар лоши компании не могат да поскъпват дълго време. Всяка кола е моторно превозно средство. Останалото е козметика. Колите, които са с ниско качество, трябва да струват по-евтино. Това е ценовата диференциация. А компанията, която произвежда некачествени коли, ще фалира. Който може да произвежда качествени коли, ще ги произвежда, независимо от марката. Но колата си е кола и пазарът си е пазар. Да се играят игри на пазара е много просто. Не е някаква сложна наука. Трябва да купуваш
акции, които са подценени, и да продаваш такива, които са надценени. И това е, без много математика. Така мисля аз. Когато бях портфолио мениджър използвах тази техника. Но има различни продукти на пазара - хедж фондове, фондове в облигации и т.н. Но накрая винаги
трябва да се постигне доходност за инвеститорите. Това е всичко. Важният въпрос е колко струва дадена компания днес и колко ще струва утре. Компаниите, които възприемат западните стандарти, ще струват повече, а компаниите, които не ги възприемат и са неспособни да се конкурират, ще струват по-малко. Някои от българските компании ще успеят да го направят,
но не всичките. България, Румъния, Хърватия, Полша и други ще бъдат най-бързо развиващите
се икономики в Европа през следващите 20 години, което означава, че фирмите в тези страни ще са най-бързо развиващите се.

в. Капитал, 17.09.2005