www.ccbank.bg

Преса / Моля, само с дивидент

Моля, само с дивидент

"Селект асет мениджмънт" пуска фонд с акции на компании, които редовно разпределят печалбите си

Управляващото дружество "Селект асет мениджмънт" пуска фонд, който ще инвестира в акции на компании, редовно изплащащи дивидент. На последното си заседание Комисията за финансов надзор издаде разрешение на компанията да структурира "Селект дивидент" - нещо, което рядко се случва през последните години заради кризата на пазара и загубеното доверие.

Това ще е четвъртият фонд на дружеството, което управлява активи за малко над 10 млн. лв. Новата колективна инвестиционна схема ще е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. При нормални обстоятелства фондът възнамерява да инвестира основно в акции, допуснати до или търгувани на регулираните пазари в развитите държави. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна по усмотрение, съобщиха от дружеството.

Седем тежки условия

"Пред акциите, които ще бъдат включени в портфейла на фонда, сме поставили седем условия, като за да бъде включена в портфейла, компанията трябва да отговаря поне на пет от тях. Сред критериите за избор са акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар", заяви Георги Бисерински, изпълнителен директор на "Селект асет мениджмънт", и допълни, че потенциални инвестиции за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара.

Както се предполага и от името, основната стратегия на фонда ще бъде да инвестира в компании, които имат наложена дивидентна политика, като през последните пет години са реализирали печалба и за същия период за разпределяли дивидент или са правили обратно изкупуване на свои акции. Сред другите критерии са минимална стойност на дивидентната доходност, която генерира инвестицията, и максимална стойност за пазарните коефициенти Р/Е и Р/В. Проверка на "Капитал Daily" сред активно търгуваните компании на българската борса показа, че нито една от тях не отговаря на критериите, което засега ги изключва от потенциалния портфейл на "Селект дивидент".

Фокус към развитите пазари

Така фондът ще се насочи основно към развитите пазари. "Съгласно критериите направихме подбор на около 25-30 компании. Първоначалните ни намерения са около 40% от активите да бъдат инвестирани в акции на компании от САЩ, 20% в Германия, 15% в Европа (без Германия), а останалата част - в страни извън посочените и в депозити", каза Бисерински. "Фондът е високорисков, като за целта конструирахме собствен бенчмарк индекс, който е съставен от 60% индекс S&P 500, 30% STOXX EUROPE 50 и 10% едномесечен СОФИБОР", допълни той. "Селект дивидент" няма да изплаща дивиденти, тъй като приходите от дивиденти ще се реинвестират. "Селект асет мениджмънт" е бившето "КД Инвестмънтс", което беше купено през миналата година от близкия до "Химимпорт" "Сила холдинг".


Капитал Daily 18.10.2012 г.