www.ccbank.bg

Преса /

Ангел Джалъзов, изпълнителен директор на Управляващо Дружество ‘КД Инвестмънтс” ЕАД: Очаквам 30% доходност за акционерите в КД Пеликан през 2005г.

 

 
Ангел Джалъзов е роден на 5 май 1972 година в Пазарджик. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Международен финансов мениджмънт в Университета на Амстердам. Преди да стане изпълнителен директор на „КД Инвестмънтс” ЕАД, е работил като директор рисково финансиране в „Джон Дир” и мениджър за Източна Европа в TBD-IF.
 
Стефан Антонов

 

Господин Джалъзов, до каква степен отдавате на политическата обстановка малките обеми на търговия с акции на българските компании и до каква степен на факта, че повечето от компаниите са станали надценени?

- Няколко са факторите, които определят сравнително малките обеми на търговията през последните месеци.  Първо, наблюдавахме една силна корекция на пазара от края на Февруари насам, предизвикана от бързото и еуфорично нарастване на пазара през зимните месеци. Второ, се намесиха, както вие казахте, и рисковете предизвикани от неяснотата в политическата обстановка.  Трето, както всяка година, летният сезон е най-слабия за БФБ. В комбинация получаваме корекцията през последните месеци.
Ако стане ясно, че ще има предсторчни избори в страната, очаквам това да доведе до застой на борсата. Търговията вероятно ще повтори кривата, която наблюдавахме преди изборите на 25 юни.
 
Съгласен ли сте с мнението, че големите играчи на борсата отдавна са престанали да купуват, защото изгодните нива са надхвърлени и при настоящите цени на компаниите рискът от покупка се увеличава?

- Както знаете, през последния месец (юли) пазарът започна, макар и неуверено да се обръща и двата индекса SOFIX и BG40 плавно се движеха нагоре. По принцип най-изгодно е да се купува, когато всички са уплашени и доминиращото мнение, е че пазарът е скъп, че ще е нужно много време, за да се възстнови и че ще продължава да пада. Мисля, че големите играчи, както вие се изразихте, наблюдават много внимателно пазара и вече търсят позиции, в които да се включат.
 
Вашата компания представлява интересите и оперира с капиталите на словенски инвеститори. Кои са факторите, които ви (им) дават увереност да инвестират, след като настоящата обстановка на фондовата борса не е като през изминалите години на бурен растеж?

- Очакванията на нашите чужди инвеститори (около 80% от нашите акции са собственост на чужди инвеститори) са за един постъпателен дългосрочен растеж на индексите. Предстоящото членство на България, независимо дали ще се случи през 2007 или 2008, явно им дава увереност да инвестират в нашия регион. Очакваме акциите да продължават да растат до приемането ни в ЕС.

Очаквате ли повече компании да излязат на борсата в близко бъдеще и всъщност ще стане ли фондовата борса освен пазар на спекуланти реално функциониращо място, където младите компании да набират капитал?

- Борсата  вече е място, на което има не само спекуланти, но и много сериозни институционални инвеститори, които търсят дългосрочна инвестиция, а не единствено моментната печалба.

Съгласен ли сте, че в България предприемачите все още виждат твърде много свободни ниши и уверени в успеха си, предпочитат да стартират бизнес със средства, заети от банка на свой риск, вместо да споделят риска, но и собствеността ,инициирайки публично предлагане на акции през борсата?

- Психологически сте напълно прав. Това е безспорен  факт отпреди 5 години. Българският предприемач предпочита да не споделя собствеността си, затова предпочита да използва кредитиране, а не други форми на финансиране. Така смята, че запазва контрола върху своя бизнес. Днес у нас вече има около десетина фондове за рисково финансиране и един предприемач може да извлече полза от привличането на такива компании като съдружници. Полезен за него ще е по-широкият кръг от специалисти, които работят по проекта. Освен това такива инвеститори обикновено не претендират да управляват дейността на новосъздадената компания и така човекът може да запази мениджърската си роля, като същевременно извлече значителни ползи.

Каква е последната регистрирана доходност на дружеството и каква очаквате да бъде нейната величина към края на годината?

- Реализираната доходност от началото на публичното предлагане на една наша акция за периода 17.12.2004-10.08.2005 е 16.12%. Доходността, която прогнозират нашите финансови аналитици до края на 2005, без да даваме обещания за доходност,е в порядъка на 25 – 30 процента.

При какви условия човек може да инвестира в “К Д Пеликан”?

- Към 10.08.2005 емисионната стойност на една акция от ИД “КД Пеликан” АД е 15.09 лв. Всеки ден дружеството публикува във в-к Пари и на своята уеб страница: www.kd-group.bg eмисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една своя акция. Това е и минималната сума, която може да се инвестира.

А ако някой разполага да речем “само” с 10 000 лева и би желал те да бъдат управлявани от “К Д Инвестмънтс”, ще може ли това да стане или той ще има възможност да инвестира само чрез закупуване на акции от “К Д Паликан”.

- До края на септември очакваме да получим лиценза за нашия инвестиционен посредник  - “КД Секюритис” АД, който на практика ще предложи услугата управление на индивидуарни портфейли от ценни книжа и/или средства на физически лица. Когато инвестицонният посредник започне да функционира, инвеститорите ще имат възможност да влагат средства не само в акции на КД Пеликан АД, но и в индивидуални портфейли за доверително управление.

Това е трето дружество от групата, което предстои да стартира дейността си. Има ли и други проекти, чиято реализация скоро да очакваме?

- Да, подготвя се и старта на КД Живот, което ще е животозастрахователна компания. С нея ще можем да предложим на клиентите си комбинирани финансови продукти, т. е инвесторът ще може да вложи средствата си в застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд.

в. Телеграф, 12.08.2005