www.ccbank.bg

Преса /

 

Очакваме инвеститори от чужбина да се насочат към България

 

 
С Ангел ДЖАЛЪЗОВ, изпълнителен директор на КД инвестмънтс, и Владислав ПАНЕВ, портфолио мениджър на дружеството, разговаря Виолета ИВАНОВА.
 
Първото инвестиционно дружество от отворен тип в България с изцяло чуждестранен първоначален капитал КД Пеликан получи разрешение за дейност на 7 юли. Фондът е 100% собственост на словенската икономическа група KD Group. Управляващото дружество е лицензираното през миналата година КД инвестмънтс ЕАД.

Господин Панев, как ще бъдат разпределени вложенията в отделните инструменти?
В. П.:
Според устава и проспекта, който скоро трябва да предадем в Комисията за финансов надзор, до 50% от нашите активи може да бъдат инвестирани в ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса, което естествено включва и акции. Останалата част ще бъде вложена в книжа с фиксирана доходност. Целта е да се направи балансиран фонд, така че рисковете за инвеститорите да са сравнително ниски. Най-малко 50% от книжата ще носят фиксирана доходност и в същото време ще има значителен потенциал за растеж от акциите, които поскъпват доста бързо на Българската фондова борса. Виждате, че за последните 3 г. растежът е над 5-6 пъти. За в бъдеще едва ли ще се повишава със същите темпове, но до приемането ни в ЕС ще е значително над нивото за Западна Европа.

 

Ще влагате ли в български сини чипове, или ще търсите и други акции?
В. П.:
Ще търсим ликвидни книжа, в които да влагаме нашите пари. Естествено сините чипове са сред предпочитаните от взаимните фондове. Ще търсим и подценени компании, за които има потенциал за растеж през следващите 2-3 г.
Към сините чипове също ще подходим избирателно.  Някои от тях имат потенциал, но други вече са достигнали някаква кота, от която е по-трудно да отбележат сериозен растеж. Колкото до облигациите, те са сигурен и ликвиден инструмент, но предлагат и по-ниска доходност. Ние разчитаме нашият фонд да извлече значително по-висока доходност, отколкото инвеститорите биха получили от облигации и банкови депозити.

Каква е очакваната доходност от портфейла?
В. П.:
Засега не можем да прогнозираме. Това зависи от много фактори, например от растежа на фондовата борса през следващата година. А също така и приближаващото членство на България в ЕС, което ще доведе до евентуална промяна в кредитния рейтинг на страната. Фондовите пазари на страните от Централна Европа се развиха изключително бурно през последните години преди приемането им в ЕС. Ако България има подобно представяне до 2007 г., очакваме да реализираме прилична доходност на фона на лихвите по банкови депозити.
А. Д.: Чисто прогнозни данни няма. За първата година очакваната доходност е някъде към 15-20%, но това е на база наши прогнози.

Към кой тип клиенти ще се насочи вашето дружество?
В. П.:
Към два основни типа. Хората от средния бизнес. Ще се стремим към по-голяма диверсификация, по-голям брой клиенти, които да влагат по-малки суми, така че да постигнем по-широко разпространение на нашия капитал в много инвеститори. Същевременно ще разчитаме на институционални инвеститори както от чужбина, така и от България, тъй като фондовете на КД са популярни не само в Словения, но и в нейните съседни държави. Така че очакваме инвеститори от тези държави да се насочат към България. Тъй като вероятно голяма част от тях ще очакват България да повтори примера на Словния от последните години преди приемането й в ЕС. И за тях най-лесният начин ще е да инвестират в компания, която им е позната. КД все пак е позната на словенския пазар, тя държи със сигурност над 50% от активите на взаимните фондове.

Каква такса ще взима управляващото дружество и коя ще е банката депозитар?
В. П.:
Ще взимаме само встъпителна такса, която е 3%, т. е. емисонната стойност на нашите акции ще бъде балансовата стойност плюс добавка от 3%. На излизане инвеститорите няма да дължат такса. Банката депозитар ще бъде Ейч Ви Би Банк Биохим.
А. Д.: Избрахме банка Биохим заради силно развитата й мрежа в Източна Европа и условията, които предлага по отношение на обслужването на клиентите.

А защо КД груп избра и се насочи към България?
В. П.:
Словенските инвеститори и тези от Централна Европа очакват същия бум на капиталовите пазари в България и Румъния, тъй като КД наскоро откри инвестиционно дружество и в Букурещ. Потенциалът за толкова бърз растеж на цените на акциите в Централна Европа вече е поизчерпан. България и Румъния са сред най-перспективните от пазарите в Европа, тъй като тяхното бъдеще е, общо взето, доста предвидимо.
А. Д.: Нормално е България, Румъния и Хърватия, трите страни, които се присъединяват около 2007 г., да са обект на интерес.

Как се виждате на фона на дружествата от този вид в България? Какво повече ще предложите на вашите клиенти?
В. П.:
Пазарът в момента е достатъчно малък. Дейност започнаха само 2-3 фонда, които могат да инвестират и в акции, и общата сума на активите, които се управляват от инвестиционни дружества не е повече от 20 млн. лв. За сравнение в Словения тази сума е в стотици милиони евро, а в Унгария възлиза на милиарди евро. Възможностите за навлизане на българския пазар са доста отворени. Конкуренцията не е толкова между самите фондове, колкото до вида услуги. Взаимните фондове тепърва ще намират своето място в България и дейността на всички фондове ще бъде съсредоточена в тази насока.
А. Д.: Това, което ни отличава в момента, е десетгодишният опит, който експертите на КД имат по отношение управлението на финансови активи. Тези експерти имат значителен опит на пазари като нашия.
Имаме намерение да предложим комбиниран продукт от застраховка Живот, свързан с инвестиционен фонд. До края на годината очакваме да започнем процедурата по издаване на лиценз на застрахователното дружество и евентуално от началото на другата година да можем да предложим такава услуга на българския финансов пазар. Такъв продукт би намерил място на пазара. Чрез него може да се постигне добра доходност и да се минимализират и данъците, тъй като до 10% от доходите са освободени при инвестиране в животозастрахователно дружество, което е свързано с инвестиционен фонд. Така че това ще е още един стимул за хората да инвестират във взаимни фондове.

PARI Newspaper,
19.07.2004